CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

0

Sáng ngày 21/3/2023, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan trong việc triển khai các nhiệm vụ về bảo mật và an toàn thông tin.

Tham dự buổi làm việc, phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thứ trưởng Trần Quý Kiên cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, hai cơ quan đã trao đổi về tình hình, kết quả phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ về cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin trong thời gian qua. Đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ, nhu cầu trong thời gian tới để tiếp tục triển khai hợp tác.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, hiện nay, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 56- NQ/TW, với mục tiêu xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

dsc00099.jpg

Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao Ban Cơ yếu Chính phủ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ về cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin theo Luật Cơ yếu, Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

Đồng chí Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh, trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp triển khai một số nhiệm vụ về bảo mật và an toàn thông tin, đặc biệt là việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trao đổi thông tin trên môi trường điện tử, môi trường số, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong công tác phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp và triển khai hơn 3.000 chứng thư số chuyên dùng cho các cán bộ cấp chuyên viên trở lên để sử dụng trên các hệ thống xử lý hồ sơ công việc và dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ. Chữ ký số được sử dụng trên các phần mềm nội bộ như Hệ thống hồ sơ công việc, thư điện tử, sau đó được tích hợp và liên thông với các Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia… để phục vụ cho việc xác thực khi xử lý văn bản điều hành, xử lý và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội.

dsc00229.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng đã giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt được 100% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4; 98% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được ký số và thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 98% hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ được thực hiện qua hệ thống hồ sơ công việc nội bộ, 100% báo cáo tổng hợp được thực hiện qua môi trường mạng và tích hợp chia sẻ nhanh chóng với các hệ thống báo cáo của Chính phủ. Đối với các loại dữ liệu bí mật nhà nước vẫn tuân theo Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước ngày 15/11/2018 và chỉ được lưu trữ trên các hệ thống không có kết nối internet để phòng tránh lộ lọt thông tin trên mạng.

Chia sẻ về thực trạng, nhu cầu bảo mật và an toàn thông tin, đại diện lãnh đạo Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc ứng dụng chữ ký số hiện nay mới chủ yếu áp dụng để ký và xác thực tính hợp lệ của các tài liệu dạng pdf để thay thế các văn bản giấy. Tuy nhiên, với nhu cầu xây dựng Chính phủ số ngành Tài nguyên và môi trường, việc xác thực cần thiết phải mở rộng sang các dữ liệu khác để đảm bảo tính xác thực và bảo mật khi xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Do đó, cần phải có các giải pháp ứng dụng chữ ký số (cả chuyên dùng và chữ ký số công cộng) cho các gói thông tin, cơ sở dữ liệu, lưu trữ điện tử….

ttr-kien.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tích cực phối hợp triển khai các giải pháp chứng thực chữ ký số; các giải pháp bảo mật cho các hệ thống thông tin, dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ, phần mềm chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tư vấn, triển khai các sản phẩm mật mã để bảo mật các thông tin thoại, fax, thông tin sóng cực ngắn, thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử khác… theo yêu cầu cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác phòng chống các hành vi vi phạm Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Tài nguyên và môi trường; phối hợp triển khai công tác giám sát an toàn thông tin….

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, có trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ trong công tác bảo mật và an toàn thông tin đối với ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua.

Đồng thời Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng đề xuất xây dựng quy chế phối hợp, đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc xây dựng quy chế sẽ giao cho hai cơ quan đầu mối là Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ và Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.