CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chân dung đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

0

Chiều 22/5, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu chân dung tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Trích nguồn: monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.