Yên Bái: Xây dựng lò đốt rác thay thế cho các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh

0

Theo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), tỉnh Yên Bái xác định sẽ xây dựng các lò đốt rác thay thế cho các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh hiện nay.

Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH đề ra nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 đầu tư mới 13 lò đốt CTRSH, với kinh phí thực hiện là 193,4 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh là 25,05 tỷ đồng; Quỹ Bảo vệ môi trường 25,05 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa là 143,3 tỷ đồng).

Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã bàn giao Lò đốt rác sinh hoạt tại xã Đông Cuông (huyện Văn Yên) sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng với kinh phí 5,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước. Đây là công trình xử lý rác thải sử dụng công nghệ đốt đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Công trình được đưa vào sử dụng năm cuối 2021; kết quả quan trắc cho thấy tất cả các thông số quan trắc về bụi, khí thải của thiết bị đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 61-MT:2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Với công suất 20 tấn/ngày, lò đốt này sẽ giải quyết bài toán về rác thải cho thị trấn Mậu A, xã Mậu Đông, Đông Cuông và một số khu vực lân cận. Để lò đốt hoạt động hiệu quả, Sở đã chỉ đạo đơn vị tiếp nhận là UBND huyện Văn Yên bố trí nguồn kinh phí, nhân lực để vận hành lò đốt với thời gian tối đa 3 ca tùy theo lượng rác thải thu gom vận chuyển về lò đốt. Tới đây, trên địa bàn huyện Văn Yên cũng sẽ tiếp tục xây dựng thêm lò đốt rác ở xã An Thịnh từ nguồn xã hội hóa nhằm xử lý toàn bộ lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục đầu tư các lò đốt tiếp theo trong thời gian tới.

Trong thời gian chờ xây dựng các lò đốt rác, trước mắt, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái chỉ đạo các địa phương đầu tư nâng cấp, cải tạo các khu xử lý để đáp ứng được khả năng tiếp nhận CTRSH cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Các đơn vị quản lý các khu chôn lấp đang hoạt động có trách nhiệm – đánh giá về khả năng tiếp nhận rác đến khi được đầu tư lò đốt CTRSH; trường hợp không đủ, phải báo cáo UBND các huyện, thị xã để có phương án mở rộng, bổ sung; thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bãi rác gây ra: thường xuyên phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi thối, ruồi nhặng; tiến hành lấp đất; có biện pháp tránh phát sinh nước rỉ rác xuống nước ngầm và ra môi trường xung quanh.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.