Xây dựng, sửa đổi Quy chuẩn môi trường hội nhập quốc tế

0

Chiều 1/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã chủ trì buổi làm việc giữa Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan nhằm xây dựng, sửa đổi hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Theo baotainguyenmoitruong

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.