Địa chỉ:Số 83 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:(043) 5527919

Fax:(043) 8728294

Email:thongtintulieumt@monre.gov.vn

Liên hệ