Phiên chợ sản phẩm tái chế năm 2018 vừa diễn ra tại thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam). Hoạt động này diễn ra đồng thời với Ngày hội phụ nữ sáng tạo, biểu dương các tổ thu gom ve chai.

Tại phiên chợ lần này, các chị em phụ nữ thuộc Hội liên hiệp phụ nữ TP. Hội An đã chế tạo hơn 50 sản phẩm từ phế liệu thành các đồ dùng, tranh, gối, đồng hồ, lọ hoa… và được bán đấu giá. Tất cả số tiền được góp vào Quỹ môi trường xanh.

Mục đích của hoạt động này nhằm truyền tải các thông tin, thông điệp về các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng các sản phẩm tái chế, không khói thuốc và các mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố hiện nay. Ngoài ra kêu gọi nhân rộng mô hình tổ thu gom ve chai, vừa góp phần phân loại rác tại nguồn vừa gây quỹ hoạt động cho tổ phụ nữ, phục vụ công tác nhân đạo từ thiện tại cơ sở./.

PV

http://monre.gov.vn/


+ Tổng lượt truy cập: 989.391
+ Số người đang online: 165