Vừa qua, Cục Viễn thám Quốc gia (thuộc Bộ TN&MT) trao tặng Sở TN&MT thành phố Hải Phòng hình ảnh viễn thám thành phố năm 2017.

Cùng đó, các chuyên gia cũng giới thiệu và chuyển giao cho ngành TN&MT thành phố Hải Phòng về ứng dụng viễn thám trong giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ứng dụng viễn thám trong giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; dự báo biến động sử dụng đất khu vực ven biển, phục vụ công tác quy hoạch, giám sát biến động sử dụng đất và biến động diện tích đất lúa…

Công nghệ viễn thám cho phép ghi nhận, phán ánh một cách khách quan, đầy đủ về hiện tượng trên bề mặt trái đất và được sử dụng công nghệ số để xử lý, phân tích nhanh nhất, đồng thời có thể liên kết với các cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý. Hải Phòng có bờ biển dài 125 km, diện tích mặt nước ven biển rất lớn, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Do đó, việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đặc biệt là đất đai, tài nguyên - môi trường biển và hải đảo là rất cần thiết đối với thành phố Hải Phòng./.

Khánh An

http://monre.gov.vn


+ Tổng lượt truy cập: 989.364
+ Số người đang online: 140