(TN&MT) - Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành quy chế số 19/2018/QĐ-UBND, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về BVMT cùng phối hợp thực hiện.

MAI

Đoàn thanh niên Sở TN&MT Kon Tum thực hiện BVMT tại làng người đồng bào dân tộc thiểu số địa phương

Quy chế ban hành áp dụng với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, dịch vụ có phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường và một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác BVMT. Việc phối hợp cùng nhau phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về BVMT.

Nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp trong truyền thông, nâng cao nhân thức về BVMT; phối hợp trong công tác quản lý chất thải; phối hợp thực hiện quan trắc và công khai thông tin về môi trường; phối hợp trong công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường; phối hợp trong việc xử lý ô nhiễm môi trường; phối hợp trong việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT; phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về BVMT; phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiện nghị về lĩnh vực BVMT; phối hợp xử lý các vụ việc về môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh thông qua đường dây nóng; phối hợp trao đổi thông tin.

Theo quy chế này, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum là đơn vị chủ trì phối hợp; hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện quy chế này trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy chế có hiệu lực từ ngày 16/7 tới./.

Quế Mai

https://baotainguyenmoitruong.vn/


+ Tổng lượt truy cập: 989.359
+ Số người đang online: 133