ĐƯỜNG DÂY NÓNG MIỄN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Từ tháng 01 năm 2015 CEID thiết lập Chương trình Thông tin môi trường từ cộng đồng với đường dây nóng tiếp nhận thông tin về các vụ vi phạm công tác bảo vệ môi trường trên cả nước thông qua số điện thoại miễn phí 0435527919 và/hoặc Email: thongtintulieumt@monre.gov.vn

Đường dây nóng khuyến khích mọi người dân thông báo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các thông tin này sau đó được CEID chuyển đến các cơ quan chức năng, điều tra thông tin liên quan đến việc xử lý tang vật và đối tượng vi phạm. CEID cũng cập nhật kết quả xử lý của vụ việc đến những người cung cấp thông tin. Báo cáo các vụ việc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường của CEID

Hãy gọi đến 04-35527919 hoặc Email: thongtintulieumt@monre.gov.vn để thông báo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường!

Hoặc theo mẫu dưới đây:

Mã xác thực không đúng.