Nhiều giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt

0

Trước thực trạng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, hầu hết các bãi rác đều quá tải, gây ô nhiễm môi trường; UBND tỉnh Bến Tre đã có giải pháp trước mắt và lâu dài trong thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa khó phân hủy, từng bước hình thành lối sống thân thiện môi trường trong cộng đồng dân cư.

Theo số liệu tổng hợp của ngành chức năng Bến Tre, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện nay hơn 1.000 tấn/ngày. Lượng rác được thu gom, vận chuyển đến nhà máy, bãi rác tập trung để xử lý khoảng 350 tấn/ngày. Rác thải sinh hoạt đô thị thu gom, xử lý đạt tỷ lệ 93% (khoảng 280 tấn/ngày). Nông thôn thu gom, xử lý đạt tỷ lệ 55%; trong đó thu gom, vận chuyển đi xử lý khoảng 70 tấn/ngày và hộ gia đình tự thu gom, xử lý tại chỗ với lượng rác khoảng 315 tấn/ngày, đạt theo tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Bến Tre hiện có 2 Nhà máy xử lý rác đang hoạt động, gồm: Nhà máy xử lý rác Bến Tre, công suất 250 tấn/ngày; Nhà máy xử lý rác huyện Thạnh Phú, công suất 100 tấn/ngày. Bên cạnh có 01 dự án đang đầu tư là Nhà máy xử lý rác huyện Mỏ Cày Bắc, công suất 20 tấn/ngày; và 01 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư là Nhà máy xử lý rác huyện Bình Đại, công suất 60 tấn/ngày.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre

Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 7 bãi chôn lấp rác tập trung cấp huyện, với tổng diện tích 11,6ha. Đa số các bãi chôn lấp rác dạng hở, rác lộ thiên, rác thải tự phân hủy gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Nhìn chung, hầu hết các bãi rác đều quá tải trong việc tiếp nhận, xử lý rác.

Chia sẻ về công tác quản lý rác thải trên địa bàn, ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tổng thể lâu dài là quy hoạch và đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải của tỉnh, từng bước đóng cửa bãi chôn lấp rác các huyện, vận chuyển rác về khu liên hợp xử lý chất thải của tỉnh để xử lý, giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải ở các huyện. Khu liên hợp xử lý chất thải tập trung với quy mô, công suất và công nghệ phù hợp, đảm bảo nhu cầu xử lý hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực thành thị và nông thôn. Thành lập các tổ chức hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, quản lý con người, tài sản, có sự đầu tư mua sắm xe chuyên dụng, xe đẩy thu gom rác để mở rộng địa bàn thu gom, nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải. Có kế hoạch và từng bước triển khai hiệu quả chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng nhằm tiết kiệm tài nguyên, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, cải tạo nâng cấp các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái do chất thải rắn đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường; tăng cường khả năng phân loại, tái chế, tái sử dụng và ủ phân compost nhằm giảm tối đa lượng rác thải được xử lý bằng hình thức chôn lấp trực tiếp dưới 30%. Xử lý triệt để, ngăn chặn kịp thời các bãi chôn lấp rác tự phát. Từng bước xóa bỏ các bãi rác cấp xã, bãi rác tạm thay vào đó là đầu tư xây dựng trạm trung chuyển rác đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Ngoài ra, Bến Tre sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư, tăng cường xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa khó phân hủy, hình thành lối sống thân thiện môi trường.

Mô hình cá ăn rác thải nhựa tại huyện Ba Tri (Bến Tre)

Cũng theo ông Nguyễn Trúc Sơn, UBND tỉnh Bến Tre đã thống nhất đưa vào Quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 có 2 khu liên hợp xử lý rác cấp tỉnh, gồm Khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực kinh tế biển, với diện tích 20ha ở xã An Hiệp, huyện Ba Tri; và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực trung tâm đô thị, với diện tích 20ha ở xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.

“Tỉnh Bến Tre phấn đấu đến năm 2025, trên 95,5% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị được thu gom và xử lý, tỷ lệ này ở nông thôn là 80%, phân loại rác thải tại nguồn đạt 70%, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa. Đến năm 2030 có trên 98,5% rác thải rắn phát sinh tại khu vực đô thị được thu gom, xử lý và tại khu vực nông thôn là hơn 90%” – ông Nguyễn Trúc Sơn thông tin.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.