Lỗ hổng zero-day trên Apache ảnh hưởng tới ần 500 máy chủ tại Việt Nam

0

Công ty Phần mềm web server Apache vừa phát hành các bản vá cho hai lỗ hổng, đang bị tin tặc tích cực khai thác. Trong đó lỗ hổng CVE-2021-41773 liên quan đến lỗi truyền tải đường dẫn và lộ file trong máy chủ (a path traversal and file disclosure flaw) được đánh giá có khả năng ảnh hưởng tới khoảng 475 máy chủ tại Việt Nam.

Theo antoanthongtin.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.