LANtenna Attack – Phương pháp tấn công mới vào hệ thống mạng máy tính độc lập

0

Các máy tính trong mạng máy tính độc lập (Air – Gapped) được tách biệt về mặt vật lý khỏi hệ thống các mạng Internet và mạng local, được cho là cách an toàn nhất và rất khó để xâm nhập. Air – Gapped là đối tượng nghiên cứu trong nhiều năm của các chuyên gia bảo mật để tìm hiểu, xây dựng các kịch bản tấn công cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp giúp bảo đảm an toàn thông tin cho các dữ liệu trên hệ thống mạng máy tính nói trên.

Theo antoanthongtin.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.