Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

0

Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam vừa tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm xác định mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong giai đoạn tới.

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thủ Đức, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực chất thải (không bao gồm các chất thải trong lĩnh vực y tế, xây dựng) theo quy định của pháp luật trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, quyền hạn, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ của Hiệp hội và quy định của pháp luật, được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền.

Mục tiêu của Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam là tập hợp, đoàn kết các tổ chức và công dân Việt Nam đang hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp trong lĩnh vực tái chế, tái sử dụng chất thải nhằm định hướng, phát triển các hoạt động chuyên môn liên quan; tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực tái chế chất thải của Việt Nam với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật; chuyên môn hoá, tiếp cận công nghệ tái chế tiên tiến, mới nhất của thế giới cho hội viên để nâng cao hiệu quả thu hồi, tái sử dụng chất thải, giảm thiểu tối đa sự phát thải ra môi trường.

Làm cầu nối với cơ quan hữu quan trong giám sát việc thực hiện các quy định về tái chế và đóng góp ý kiến về chiến lược xuất khẩu các loại phế liệu có lợi cho sự phát triển kinh tế theo xu hướng phát triển của thế giới, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tái chế trong nước, hạn chế và giảm thiểu tối đa việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam để tái chế.

Chương trình Đại hội đã công bố quyết định thành lập EPMA; thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo điều lệ hoạt động; bầu Ban Chấp hành và Ban kiểm tra theo quy định và thông qua chương trình, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.