Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì Hội thảo tham vấn sửa đổi Luật bảo vệ môi trường

0

Ngày 8/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Theo Báo TNMT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.